Γεφύρι του Αγίου Μηνά
Γεφύρι Βοβούσας
Γεφύρι Βοβούσας
Γεφύρι Βοβούσας
Τρίτοξο γεφύρι Καλογερικό (ή Πλακίδα)
Τρίτοξο γεφύρι Καλογερικό (ή Πλακίδα)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Τρίτοξο γεφύρι Καλογερικό (ή Πλακίδα)
Γεφύρι του Πετσιώνη (κοντά στους Κήπους)
Γεφύρι του Πετσιώνη (κοντά στους Κήπους)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Γεφύρι του Αγίου Μηνά
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Γεφύρι Κούρτιας
Γεφύρι Κούρτιας
Αναζητώντας το γεφύρι της Κούρτιας...
...end of the road...
από εδώ και πέρα με τα πόδια.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Γεφύρι το Πετσιώνη (κοντά στους Φραγκάδες)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα
Γεφύρι το Πετσιώνη (κοντά στους Φραγκάδες)
Γεφύρι το Πετσιώνη (κοντά στους Φραγκάδες)
Γεφύρι το Πετσιώνη (κοντά στους Φραγκάδες)
Γεφύρι το Πετσιώνη (κοντά στους Φραγκάδες)
Γεφύρι το Πετσιώνη (κοντά στους Φραγκάδες)
Γεφύρι του Γηρομνίου (κοντά στους Κήπους)
Γεφύρι του Νούτσου ή Κόκκορου
Γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδης
Γεφύρι της Βοβούσας
Γεφύρι της Βοβούσας
Γεφύρι της Βοβούσας
Γεφύρι της Βοβούσας