Στάση στον Άγιο Μηνά (κοντά στο Δίλοφο)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η λίμνη με τα νούφαρα
(κοντά στο Γρεβενίτη)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Η λίμνη με τα νούφαρα
(κοντά στο Γρεβενίτη)
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Βοβούσα
Τεχνητή λίμνη πηγών Αώου
Βοβούσα
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Τεχνητή λίμνη πηγών Αώου
Τεχνητή λίμνη πηγών Αώου
Η λίμνη με τα νούφαρα
(κοντά στο Γρεβενίτη)
Η λίμνη με τα νούφαρα
(κοντά στο Γρεβενίτη)
Η λίμνη με τα νούφαρα
(κοντά στο Γρεβενίτη)
Η λίμνη με τα νούφαρα
(κοντά στο Γρεβενίτη)