Καταφύγιο Αστράκας
Λάκα Τσουμάνη - Ξερόλουτσα
Λάκα Τσουμάνη - Ξερόλουτσα
Λάκα Τσουμάνη
Ριζίνα
Δρακόλιμνη Τύμφης
Αγριόγιδο στη Δρακόλιμνη της Τύμφης
(Rupicapra rupicapra balcanica)
Δρακόλιμνη της Τύμφης
Μεγάλο Πάπιγκο
Αγριόγιδο στη Δρακόλιμνη της Τύμφης
(Rupicapra rupicapra balcanica)
Δρακόλιμνη της Τύμφης
Δρακόλιμνη της Τύμφης
Λάκα Τσουμάνη
Καταφύγιο Αστράκας
κοντά στη Λούτσα Ρομπόζι
Λούτσα Ρομπόζι
Λούτσα Ρομπόζι
Πύργοι της Γκαμήλας από το οροπέδιο της Αστράκας
Πύργοι της Γκαμήλας από το οροπέδιο της Αστράκας
Μονοπάτι Μικρό Πάπιγκο - Καταφύγιο Αστράκας
(Η διασταύρωση αριστερά οδηγεί προς την κορυφή Αστράκα)
Αγριόγιδο
(Rupicapra rupicapra balcanica)