Στάση στον Άγιο Μηνά
Άγιος Μηνάς
Άγιος Μηνάς
Χαράδρα του Βίκου
(φωτογραφία από θέση Μπελόη)
Χαράδρα του Βίκου
(φωτογραφία από θέση Μπελόη)
Χαράδρα του Βίκου
(φωτογραφία από θέση Μπελόη)
Θέση Μπελόη
Θέση Μπελόη
Θέση Μπελόη
Θέση Μπελόη
Το μονοπάτι φτάνοντας στη θέση Μπελόη
Το μονοπάτι φτάνοντας στη θέση Μπελόη
Το μονοπάτι φτάνοντας στη θέση Μπελόη
Το μονοπάτι προς τη θέση Μπελόη
Βραδέτο
Βραδέτο
προς Βοβούσα
προς Βοβούσα
προς Βοβούσα
προς Βοβούσα
προς Βοβούσα
προς Βοβούσα
προς Βοβούσα
Βοβούσα!
Βοβούσα!