Με τον Πάνο του καταπληκτικού ξενώνα Λαδιά.
(Μονοδένδρι Ζαγορίου)
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Ανήλιο --> Χαλίκι
Οροπέδιο «Μάντρα Χότζα»
Ανήλιο --> Χαλίκι
Οροπέδιο «Μάντρα Χότζα»
Χαλίκι --> Περτούλι
Χαλίκι -- > Καλαρρύτες
Χαλίκι -- > Καλαρρύτες
Χαλίκι -- > Καλαρρύτες
Χαλίκι -- > Καλαρρύτες
Χαλίκι -- > Καλαρρύτες
Πύλη Τρικάλων - Γεφύρι Βησσαρίωνα
Πύλη Τρικάλων - Γεφύρι Βησαρρίωνα
Πύλη Τρικάλων - Γεφύρι Βησσαρίωνα