OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ανάβαση στο Ξηροβούνι
Ανάβαση στο Ξηροβούνι
Ανάβαση στο Ξηροβούνι
Ανέβασμα προς το πέρασμα Κακάτσου (Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Ξηροβούνι (ανέβασμα προς το πέρασμα Κακάτσου)
Ξηροβούνι (στην έξοδο του περάσματος Κακάτσου)
Ξηροβούνι (στην έξοδο του περάσματος Κακάτσου)
Κορυφογραμμή Ξεροβουνίου
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Κορυφογραμμή Ξηροβουνίου
Θέα από την κορυφογραμμή του Ξηροβουνίου
Ο Πορτάρης (1453μ) όπως φαίνεται από την 2η ψηλότερη κορυφή του Ξηροβουνίου.
Ο Πορτάρης (1453μ) όπως φαίνεται από την 2η ψηλότερη κορυφή του Ξηροβουνίου.
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Ξηροβούνι
(2η ψηλότερη κορυφή 1412)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Πέρασμα Κακάτσου (Ξηροβούνι)
Ξηροβούνι
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ξηροβούνι
Ξηροβούνι
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Κοντά στην Καλόβρυση
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)
Μονοπάτι Σ3 - (Στενή - Ξηροβούνι)