Καλιακούδα
Αυχένας Καλιακούδας
Γέφυρα Κρικελλοπόταμου
Στο δρόμο για Σκοπιά (από την παράκαμψη μέσω Μερζιανής)
Στο δρόμο για Σκοπιά (από την παράκαμψη μέσω Μερζιανής)
Στο δρόμο για Πανταβρέχει (ανάμεσα στον Άγιο Χαράλαμπο και την Καστανούλα)
Στο δρόμο για Πανταβρέχει (ανάμεσα στον Άγιο Χαράλαμπο και την Καστανούλα) - απέναντι διακρίνεται το χωριό Ψιανά
Στην είσοδο της Καστανούλας
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - Καστανούλα
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - ανάμεσα στην Καστανούλα και τη Ροσκά
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - ανάμεσα στην Καστανούλα και τη Ροσκά
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - ανάμεσα στην Καστανούλα και τη Ροσκά
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - λίγο πριν τη Ροσκά
Στο δρόμο για Πανταβρέχει -  Ροσκά
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - μετά τη Ροσκά
Στο δρόμο για Πανταβρέχει - μετά τη Ροσκά
Στο ποτάμι
Κρικελλοπόταμος - η γέφυρα που ενώνει τη Ροσκά με το Στουρνάρα (Δολιανά)
Πεζογέφυρα πάνω από το ξεκίνημα του
Κρικελλοπόταμος (είσοδος για Πανταβρέχει)
Ρέμα που καταλήγει στον Κρικελλοπόταμο στην είσοδο του
Πεζογέφυρα πάνω από το ξεκίνημα του
Πεζογέφυρα πάνω από το ξεκίνημα του
Ρέμα που καταλήγει στον Κρικελλοπόταμο στην είσοδο του
Η είσοδος του
Η είσοδος του
Η είσοδος του
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Προς το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Στη φαράγγι προς
Στη φαράγγι
Στη φαράγγι
Κρικελλοπόταμος - η γέφυρα που ενώνει τη Ροσκά με το Στουρνάρα (Δολιανά)
Ανεβαίνοντας προς Στουρνάρα
Ανεβαίνοντας προς Στουρνάρα
Ανεβαίνοντας προς Στουρνάρα
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Από Στουρνάρα προς αυχένα Καλιακούδας
Αυχένας Καλιακούδας
Αυχένας Καλιακούδας (θέα προς τα βόρεια)
Αυχένας Καλιακούδας (θέα προς τα βόρεια)
Αυχένας Καλιακούδας
Αυχένας Καλιακούδας
Αυχένας Καλιακούδας
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Κατεβαίνοντας απο τον αυχένα Καλιακούδας προς Μεγάλο Χωριό
Εκκλησάκι της Παναγίας (θέση Λακώματα)
Εκκλησάκι της Παναγίας (θέση Λακώματα)
Πανοραμική θέα από τον αυχένα Καλιακούδας προς τα νότια
Πανταβρέχει