Θέση Κοκκάλια (κοντά στο Κρίκελλο)
Παράκαμψη για Πανταβρέχει πριν τη Δομνίστα (Σκοπιά μέσω Μερζιανής)
Η
Η
Θέα στην Ευηνολίμνη από το δρόμο Δομνίστα-Αράχωβα
Αράχωβα
Αράχωβα
Ευηνολίμνη
Ευηνολίμνη
Λιβαδάκι
Λιβαδάκι - Άμπλιανη
Λιβαδάκι - Άμπλιανη
Λιβαδάκι - Άμπλιανη
Λιβαδάκι - Άμπλιανη
Λιβαδάκι - Άμπλιανη
Στάβλοι
Στάβλοι
Στάβλοι
Στάβλοι
Ανιάδα
Ανιάδα
Καλιακούδα
Μουζίλο
Μουζίλο
Μονοπάτια από το παλαιό Μικρό Χωριό
Μονοπάτια από το παλαιό Μικρό Χωριό
Παλαιό Μικρό Χωριό
Παλαιό Μικρό Χωριό
Η λιμνούλα στο παλαιό Μικρό Χωριό
Η λιμνούλα στο παλαιό Μικρό Χωριό
Η λιμνούλα στο παλαιό Μικρό Χωριό
Η λιμνούλα στο παλαιό Μικρό Χωριό
Μνημείο για τα θύματα της κατολίσθησης που κατέστρεψε τμήμα του παλαιού Μικρού Χωριού το 1963
Το Μεγάλο Χωριό από το παλαιό Μικρό Χωριό
Το παλαιό Μικρό Χωριό